Mokėjimo tvarka

Už paslaugas reikia sumokėti banko pavedimu iki sekančio mėnesio 10 dienos

VŠĮ Vilniaus nevalstybinis vaikų lopšelis – darželis „Rudnosiukas“
Įmonės kodas 302919286. Rūko g. 19A, Vilnius
Banko sąskaitos Nr. LT32 7044 0600 0807 0795. AB SEB bankas