Ugdymas

Mes už linksmą ir tik laimingą vaikystę!

Laimingi vaikai! „Rudnosiukai“ kūrybingi, smalsūs, tyrinėjantys pasaulį. Jie aktyvūs, pasitikintys savimi, motyvuoti pažinti ir mokytis, bendraujantys ir bendradarbiaujantys. „Rudnosiuko“ vaikai – išgyvenantys darnią vaikystę, gyvenimo pažinimo grožį ir džiaugsmą.

Laimingi tėvai! Mūsų tėveliai žino, kodėl ir ką, jų vaikas veikia darželyje. Tėvai – idėjų ir pasiūlymų iniciatoriai, aktyvūs vaikų renginių, šeimos švenčių dalyviai ir darželio bendruomenės kūrėjai.
P.S. Ačiū! Jūs nustabūs! 🙂

Laimingi pedagogai! Mes atidūs, rūpestingi ir beprotiškai mylintys. Nuolat besitobulinantys, atiduodantys visą meilę, šilumą, žinias savo vaikučiams. Mes, visada palaikome vaikų sumanymus, vedame juos į sėkmę, pasiruošę vaikuose įžvelgti neišsenkančias kūrybines galimybes.

Ugdymo programa.

Vaikas geriausiai vystosi tada, kai patys pasirenka veiklą, siūlo idėjas, modeliuoja ugdymo turinį, renkasi jam priimtiną patirties kaupimo būdą ir dažnai pakeičia mūsų, pedagogų planus. Tai nuostabu ir mums labai priimtina!
Puikiai apgalvota lauko ir grupių edukacinė aplinka skatina vaikus tyrinėti, būti veikliems, kūrybingiems.
„Rudnosiuke“ ugdymo programa siekiama padėti kiekvienam vaikui išsiugdyti gebėjimą būti:
– kūrybingam, išradingam ir išmintingam;
– pasitikėti savimi, išlaisvinti saviraišką ir kūrybą;
– lavinti dėmesį, ugdyti valią ir atsakomybę;
– lavinti klausos, regėjimo, lytėjimo, uoslės ir skonio pojūčius;
– išmokti suprasti ir valdyti emocijas;
– turtinti vaizduotę, drąsiai reikšti savo idėjas, mintis;
– įgyti žinių apie save, aplinką ir pasaulį;
– veikti savarankiškai su šeima, bendraamžiu ir pedagogu, būti pagrindiniu ugdymo proceso modeliuotoju.